Hall of Fame: Members RBA Pre 2017-2018

Hall Of Fame Members And Their Induction Date

Greater Racine Area USBC 2018 to present;

From 1983 to 2017 inductees were RBA

S – Skill   M – Meritorious

*Decease

Wes Christensen   (June 11, 1983)*.   Larry Fritz (June 11, 1983)*

Mel Monson (June 11, 1983)*.           Edward Nelson (June 11, 1983)*

Herb Hoppe (May 21, 1984)*.            Dan Mandernack S (May 21, 1984)*

Louis Szondi (May 21, 1984)*.           Greg Wright (May 21, 1984)*

Myron Erickson (May 13, 1985)*.      Don Jackson (May 13, 1985)*

George Sheriff  S(May 13, 1985)*.       Milt Unterbrink (May 13, 1985)*

James Patriarca (May 12, 1986)*.    Bob Darmody (May 12, 1986)*

Emil Kuester (May 11, 1987)*.            Dick Snyder  (May 11, 1987)

Roger Thorsen (May 11, 1987)*.          Andy Drott (May 9, 1988)*

Lou Paragamian (May 9, 1988)*.        Jerry Parenteau Sr. (May 9, 1988)

John Sepinski (May 9, 1988)*.             Fred Hegeman (May 8, 1989)*

Cyril Buckett (May 8, 1989)*.               John Dovorany (May 8, 1989)*

William ‘Bill’ Hornyak (May 15, 1990)*.     Peter Niedhardt (May 15, 1990)*

Lorry Nikl (May 15, 1990)*.                   Jerry Ruud (May 15, 1990)

Rich Wonders  (May 15, 1990).         Dick Baumstark (May 7, 1991)*

Dick Eaves (May 7, 1991).                      Henry Ruppel (May 7, 1991)*

John Rapaelian (May 7, 1991)*             William Driscoll (May 11, 1992)*

Roy Christianson (May 11, 1992)*.       Jack Martini  (May 11, 1992)

Butch Luther (May 10, 1993).            Ken Jensen S (May 10, 1993)

Bob ‘Doc’ Wegner  (May 9, 1994).     Ron Sommer  (May 8, 1995)

Keith McGilsky  (May 8, 1995).          Norm Wilbur  (May 8, 1995)*

Fred Bernhardt  (May 13, 1996).         Stan Vraga S (May 13, 1996)*

Joe Arvai III  (May 13, 1996                 Ken Clausen (May 12, 1997)

Al Wallat  (May 12, 1997).                     Mike Corona Jr. (May 12, 1997)

Earl Born M (May 11, 1998).                      Dennis Schlichting (May 11, 1998)

Dick Kenney  (May 10, 1999)*.               Kim Westerlund  (May 8, 2000)

Henry ‘Sonny’ Hoppe (May 14, 2001).     Norbert Landreman M (May 14, 2001)

Rick Birdsall (May 13, 2002).                  Chuck Lackey (May 12, 2003)

Tim Ruelle  (May 12, 2003).                    Pat McNally (May 12, 2003)

John Knudsen  (May 17, 2004).*          Jim ‘Chooch’ Miller (May 17, 2004)

Rick Riemer (May 17, 2004).                       Don Graves (May 16, 2005)

Glenn Madrigrano  (May 16, 2005)       Bob Landsberg (May 15, 2006)*

Phil Ontko  (May 19, 2008)                        Gene Biesack  (May 19, 2008)

Richard (Dick) Kristof S (May 18,2009)    Chuck Kristof  (May 18, 2009)*

Matt Zagar (May 17, 2010)                         Rich Larsen S (May 17, 2010)

Mike Welter S (May 16, 2011)                        Lennie Boresch Jr. (May 16, 2011)

Bill Crenshaw (May 14, 2012).                    Joe Crenshaw (May 14, 2012).

 Gregory Daams  (May 13, 2013).               Dave “Spike” Thomas S (May 13, 2013).

Joe Crocco S(May 12, 2014).                            Tim Musurlian S (May 12, 2014).

Mike Vasey (May 12, 2014).                          Glenn “Red” Chapman  (May 18, 2015).

 Kenneth Schwartz  (May 18, 2015).            Tork Jacobsen  (May 16, 2016).

 James Wegner (May 16, 2016).                    John Brooks (May 15th, 2017).

William “Bill” Lister  M (May 15th, 2017).      Delbert Richards-S– (May 15th, 2017)